(1)
Mendoza Bremauntz, E. LA POLÍTICA CRIMINAL SOBRE EL MENOR INFRACTOR EN EL SIGLO XXI. RFDM 2017, 63, 327-344.