Barbera, Elena, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona